čuv'o ja ovce...

znaš onaj, što je aš'kovo sa 'nom, kako njojz ono bi ime, jebem je.. znaš? - koga bolan - ma taj bolan što je, men'ščini da je on nju posli i oženijo - ko bolan? - ma taj, tc, kako mu bi ime? reko' salamijo ti je čo'jek. - ee? alejćimusalam

09.02.2013.

na sudu (Alin punac nastavak)

Brate nisam ja mog'o ni spavati. Jedva dočeka da svane. I čim prosvitli, dojdoše oni po mene. Oni meneka u sudnicu u 'nu je'nu klupu. Jope sam ja sav u lancima. Sišće je'an kraj mene. Odjelo na njemu, ispeglano. Veli »samo sjedi i šuti, pričaj samo kad te sudija šta pita«. Reko' »dobro«.

Unide sudija, viče ona ženska tamo, na noj štampaćoj mašini, veli »ustajte drugovi, sudija Rajković Petar…«, kad ona reče Petar, meni lipo drago bide, na'mpalo mi ono što mi Hase reče, reko' »Rajković, a pogotovo Petar, to ne mare bit musliman nikako«.

I počeće suđenje. Čita ona ženska jope onaj papir, onaj isti što su ga čitali još u Sloveniji, veli »Vilić Mehmed, sin Rame Vilića, uhvaćen prilikom pokušaja bjega preko granice…«, ujh, kad ona spomenu da sam ja biž'o, ja skoči, reko' »ja biž'o nisam!« - kad skoči sudija, zagalami na mene, veli »mali! Ko je tebi dao riječ! Ima da šutiš dok te ja šta ne pitam!« A i 'vaj što je sidio uza me, on mene lipo povuče 'vako za ruku, veli »šuti, ne pričaj ništa.« Čita ona ženska dalje. Sve ona 'nako isto iščita ka i 'ni prije što su čitali, u Sarajevu i Banjaluci. Vavik isto.

Ka'će ti onda sudija meni, veli »mali što si ti bjež'o?« - reko' »ja biž'o nisam« - veli »jesi, jesi« - reko' »nisam!«. Veli »ja znam da jesi« - reko' »bom ja znam da nisam«. Veli on »mali, bolje ti je da preznaš!« - reko »nejam ja šta priznavati, ako ja nisam biž'o« - »pa otkud ti onda na vozu sam, tako daleko i od kuće i od mjesta gdje si radio« - »pa« reko', jope ja njima ispričam »iš'o u Sežanu, kod Zlatinog daidže, da mu dadnem prsten, da odnese Zlati i da jojz rekne da ću ja nju ženiti«. – pita on mene »a ko ti je ta Zlata« - reko' »to mi je cura.« - »Kakva cura, ta ti se Zlata udala prošlo već godinu dana!« veli »mi smo to ispitali. Kakva ti je ona cura, eno je žena udata, sad će i djete roditi« - jebemu mater, mene lipo malo presiče, kad on reče da se je Zlate udala, i još kad reče da je kuljava! al' reko' odgovoriću ja tebika, reko' »ja za to čuo nisam, nit' mi je im'o ko to kazati, ali ako se je ona udala, ju ću nju ići oteti!«

Ja kad to reče, ovaj 'vamo sa strane što je bijo, onaj tužijoc, on se lipo nasmija. Viče sudija »aha! Taki si ti znači! Ne samo što bježiš već i otimaš od drugih?« - reko' »druže sudija, ako je nješta moje, a drugi to uzme, imam li ja pravo od njega to oteti?« - veli on meni »mali, reci ti meni što si ti bjež'o?« - reko' »ja biž'o nisam!« Kad on lipo 'vako podiže one ručerine, a bijo njeki krupan, jeb'o svoju mater, bilo u njemu dva metra sigurno, podiže on one ruke pa kad lupi od onaj sto! Obima rukama! Jeb'o mater, ja sam mislio provaliće onaj sto, kol'ko je lupio! Veli »mali! Dokle ćeš ti mene praviti budalom?! Priznaj da si bjež'o…« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli »ja čim sam uš'o u ovu sudnicu, čim sam ti vidijo facu, odma' sam znao da si ti bjež'o!« - reko' »ja biž'o nisam!«

Galami on, al' galamim brate i ja! Ne dam ja reći da sam biž'o i Bog! Nisam i nisam! On »jesi!« - »nisam!« - »jesi!« - »nisam!«

Gleda on gleda, pa će ti »dobro. Dobro. Nek' ti bude! Hajde pretpostavimo, da ti nisi bjež'o« - reko' »pa nisam da!« - veli »recimo, da si ti stvarno zasp'o na vozu.« - »pa jesam« -  »Ali reci mi, šta bi bilo da te drugovi milicioneri nisu probudili?« - ja ništa, šutim. Veli on »kaži?« - reko' »šta ću ti kazivati brate?« - veli »šta bi ti uradio da te drugovi milicioneri nisu probudili i da si oš'o skroz do Trsta, šta bi ti tamo radio?« - hu jebote, šta b' mu sad rek'o? mislim se ja, reko' »ja, to brate ne znam.« - veli »pa dobro ne znaš, ali recimo, probaj zamisliti, šta bi ti tamo, evo recimo, na primjer, šta ti misliš bi li tebe tamo njeko ček'o?« - ooo, vidim ja šta on hoće, reko' »druže sudija, ne mogu ja misliti nješta šta nije bilo«. – veli on »probaj« - »ama nejam šta probavati, ja od toga ne znam ništa!« - veli on »jalde tebe je neko ček'o u Trstu?« - »ama ko će me čekati, kad ja nisam kastijo tamoka nikako?!« - kad on jope, veli »ja znam da jesi!« - reko' »ja znam da nisam!«

Veli »mali, slušaj! Ti si zaveden, a mlad si još, pred tobom je budućnost! Uozbilji se malo! Ti bi mog'o jednog dana biti pravi član našeg radničkog socijalističkog društva. Ja ti kažem, priznaj da si bjež'o i mi ćemo ti oprostiti.« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli »Mali! Ako ne priznaš, ideš u zatvor na trijes godina, jer to što si ti uradio, to je izdaja države!« - reko' »ne mogu ja priznati nješta šta nije bilo!« - veli »Znači ti ćeš rađe i u zatvor neg da priznaš!?« - »ma« reko' »ti od mene radi šta ho'š! dovedi lipo vod vojske vamo sade da me strelja, ja ne mogu reći da sam biž'o ako ja biž'o nisam!« - veli on »dobro, znači zatvor?« - reko' »ja biž'o nisam!«

Gleda on onoga tužijoca, veli »šta ćemo mi sa 'vom budalom?«, veli onaj »Samo po zakonu! Sa izdajnicima samo po zakonu!« - okrenu se sudija jope meni, veli »mali, ho'š ti priznati ili ne'š?« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli on »nisam te to pit'o, već te pitam ho'š ti priznati ili ne'š?« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli on »ama samo mi reci da li ne. To te pitam, znači odgovori sa da ili ne!« - reko' »druže sudija, znam ja šta ti mene pitaš i kajem da ja biž'o nisam!« - znači »nećeš da priznaš?« - »pa nisam biž'o« - »ama odgovori sa da ili ne, samo da ili ne mi kaži!« - gledam ja, malo je on mene zbunijo znaš, reko' »al čega to da, čega ne?« - kaže on »da, da si bjež'o, ko što i jesi, a ne, da ne'š da priznaš, da si bjež'o. I hoću samo da čujem ili da ili ne, ništa drugo! Znači da ili ne!«

jeb'o majku on to meni malo zapetlja… Bom šutim ja. Veli on »govori! Da ili ne?« - reko' »ja biž'o nisam!« jeb'o majku, ja to kad reče, a on, ja' kako me čo'jek pogleda, ja sam mislijo sa'će on sići doli, ubiti Boga u meni! jeb'o majku nako ni u mene babo nije znao biti ljut!
Kad, okrenu se on onoj ženskoj, veli »piši,…« poče on nabrajati, ovo ono, »dana 15. maja…« tačno pamtim koji je dan bijo, nabraja on nabraja, član ovaj, član onaj, »sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza da je Vilić Mehmed, sin Vilić Rame, pokušao nezakonito preći preko granice…«, ja 'nako slušam, reko' jebe'mu mater, izglea da ću ja izaći, veli on »optuženi nije kriv.« ooo, Bogami hoću ja izaći. Meni drago jebote.

Al' jebo mu ti mater, meni tada, eto kaki sam bijo naletan, lipo da je reko' da ću na streljanje, ja ne bi prizn'o! lipo da je donijo pištolj uperijo u čelo, ja ne bi prizn'o!
Kad posli, skin'li oni meni one lance, vele »sačekaj, da dobiješ papir«, ništa čamim ja nondi u hodniku i čekam, oni su svi ošli samo još ost'o sudija i ona ženska i je'an mil'cajac. Kad izajde taj sudija, taj, Rajković Petar, nosi mi papir, veli »mali, evo ti. Moreš ići.«, veli »pustićemo te, ali ja znam da si ti bjež'o« - reko' »ja biž'o nisam« - veli on »mali, nemoj me praviti budalom, da ne bi sad ovde bio bijen! Neg' znaš ti što sam ja tebe oslobodio?« reko' šta ja znam, jebiga reko' »ne znam«. Veli on »prvo što si mlad, mlad i budala to jes', al' odsad pamet u glavu! Je li jasno?!« - ja ništa samo klimnu glavom.

Veli on »a drugo, ja sam čit'o ove tvoje papire, vidim da si pastorče dijete, a da ti kažem, i mene je maćeha 'ranila, grom je ubio. Znam dobro kako je to. Maćeha pastorče ni lijevom sisom ne doji.

Haj sad uzmi taj papir, navrati kod onoga dežurnog tamo na ulazu i da te ne vidim više!«

Tako on meni.

(nastaviće se)

22.12.2012.

smak svita

reko' "mali, hode 'vamo!" - dojde on, veli "šta je?" - reko' "kad ono treba biti onaj smak svita, ovo što se priča priko tel'vizora?" - "aa, pa to je juče bilo." - "kako juče?" - "pa tako su govor'li, dvajesprvi decembar, a taman juče' bijo!" - "e jebem jim mater! ja 'vamo mislim se biće, a to već prošlo."

i eno vi'iš ti, hem te kompjutere, hem mašine ne znam ti kakve, hem one sateliteve, reko bi insan znaju sve, a vi'iš da ne znaju ništa! kakav bolan smak svita?! tc, to je u mene did rahmetli vavik govorijo: "insan bi šćeo...", ček, kako ono? "insan.."

a jebiga, neću ja to sad znati ponoviti.

01.11.2011.

ona ekologija..

Došli ovi Tahirovi otuda iz Austrije, pa ima ova unuka jedna u njega, Ejla, Bogam' porasla je već. Vavik ona leta okolo.

I ide juče ozdo iz zadruge, nosi sebi njekakve bombone, čukoladu, šta li je, ne znam ni ja, i kako ide, tako guli onu čukuladu i onaj papir nako iz ruke i na put. i ode.

O bom ja izadjem otuda pred nju. reko' "šta je ono?" - a ona gledi - reko' "šta si ono bac'la?" - veli ona "papir" - reko' "dede' pokup' to!" - a ona - ja da t' je vid'ti što to zna bit dite bezobrazno - veli ona meni "neću!" - o bom ja zagalami, reko' "Ma šta ne'š?! Dede' pokup' to, iščupać' ti uši na vrh glave, ne budeš li pokup'la!"

Ja kad ti nju suze sastav'še. Neja pobro, vrati se, pokupi i ide nako plačući. I 'nako drži onaj papir sa 'na dva prstića, krivi se, suza suzu stiže.

Veli ona meni "pa đe ću sad ovo bac'ti?" - pa reko' "baci nonamo u živ'cu, a ne na put. Ne smi se na put bacati! za drugi put da znaš!" - veli ona "dobro", i baš ode i ćuhnu naj papir nondi u živ'cu.

22.03.2011.

Ja svašta more insan čuti…

Bijo ja njeki dan kod onoga Bajre ozdo iz donjeg sela, iš’o gle’ati ima u njega je’na ona mrvil’ca za kuruze, ona ručna vaktilašnja, veli on meni “dojdi ja ć’ ti dati džabe”, reko’ “šta je gojic džabe, nama' mene piši”. I baš ja tako oš’o, I tako bijo kod njegaka, malo posjedijo. I veli on meni “hod’ viđaj krava”. Pokaza on meni onu je’nu, dobra krava brate, veli “e ovu sam prod’o” – reko’ “pošta?” – reko’ “Bogam’ nisam šćeo dati ispod tri i po hiljade.” – “pa kome si prod’o?” – veli “’naš onoga Muću blentavog? E njegovom šuri. Otuda je čo'jek od Šturlića, Zilhad mu ime.” – “pa” reko’ “ka’će doći oćerati je?” – “e moj Ćamile, čućeš ti šta će biti“.

Doš’o čo’jek, on bijo doli kod Muće, čuo da ja hoću prodati kravu, I doš’o on, dov’o ga Muća. Veli ‘brate dobra krava!’ – reko ‘eto sam si rek’o’ – veli on ‘pošta?’ – reko’ ‘po to’ – veli on ‘more’, veli doć’u ja sutra, don’ću pare – reko’ ‘valja’. I baš on dojde sutradan, doš’o sam, nije Muća užnjega. Donijo pare, sve i marku! neja brate, pošteno!

Veli on meni - zapričali se mi, on bude gori u Švicarskoj, a isto živi u njekom selu pa ima njekog gori kolegu Švabu, pa i taj ima krava, pa naprič'o on meni o njemu kako radi, šta radi, svašta nješta. 'nako ja njega slušam, reko' 'da ti nju ne'š gon'ti u Švicarsku?' – veli 'ma jok, kakvi! Već ovaj' veli on meni 'šćeo sam ja tebe nješta pitati – reko 'pitaj slobodno, ako znadnem odgovori'ti...' – veli 'ja sam malo razmišlj'o, ovaj, meni se' krava svid'la, dobra je krava, ja to vidim, al' ja nju praktički sad u ‘vom trenutku nejam đe, 'naš. Pa sam ja malo mislijo, ovaj, bil' ona mogla ostati kod tebe, još njeko vrime?' – ja 'nako gle'am čo'jka, reko' 'slušaj ljud'no, ja sam kravu prod'o, ona moja više nije. Ako će ostati kod mene, da znaš nama', ja nju neću džabe hran'ti.' – veli on 'pa ne'š džabe, mislim, moremo se evo ‘vako pogod'ti, ti nju hrani al' i muzi brate, njojzi sino, tebi varen'ka. More li tako?' – reko' 'tako more' - 'al' dobro ju hrani' - reko' 'ljudino brate, biće joj ko i dosad.' I bom pogodimo se mi!

Pitam ja njega posli 'al' dobro ljudino, kad ti nju kastiš oćerati?' – veli on 'ma dobro, vid'ćemo to, ja sad neću dolaz'ti prije lita, a onda ću vid'ti hoću li stići šta srediti, naprav'ti, al' teško da ti nama' kažem. Uglavnom čućemo se. – reko' 'valja!' i tako moj Ćamile ja prod'o kravu, ima evo treći misec, a evo nje vajik vovdi u mene”.

Reko' “dobro si ti nju brate prod'o, meni da je taki doš'o, ja bi mu nama i ženu prod'o!” on se smije.

06.12.2010.

bil' ko znao...

..đe su mi nestale ovce sa bloga?


Stariji postovi

čuv\'o ja ovce...
<< 02/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728

Ajka

KUM bloga
KONTINENTALAC

BLOG KUMOVAO NA PRVU GODIŠNJICU 11. 10. 2007, KUME SVAKA TI DALA!:)

ćošak za krajiške uzrečice
šuma ti mati
[brda se fati

obraz nije guzica, al strina nije rod!

ni bez ručka kopača, ni bez večere jebača!

dontkillova folkoteka
11
12
13
14
15
16
17

IMA NARODA NJEKAKVOG...
Rahat No More
burek
Duh Koji Hoda
hadzinica
Kafana kod dva vrapca
Backpacker
Koko Kokano
WhoKilledBambi
Good morning Vietnam
Duradbegov Dolac
Zijan-ćerka
Hodnik mojih zelja....
Story of Strippy and the Soapbox
Djedamrazovske price
100 ljudi 200 ćudi
Samac u Ankari
Falkuša. Blog koji često mijenja ime.
Bosanceros U Paklu Globalizacije
Le Chant De La Libération
Civutski vrt
lo real maravilloso
Filozofija palanke
Ridjobrki
SEX & DAMA
više...

a broj'o ne broj'o jebaji ga
177084

Powered by Blogger.ba