beats by dre cheap

na sudu (Alin punac nastavak)

Brate nisam ja mog'o ni spavati. Jedva dočeka da svane. I čim prosvitli, dojdoše oni po mene. Oni meneka u sudnicu u 'nu je'nu klupu. Jope sam ja sav u lancima. Sišće je'an kraj mene. Odjelo na njemu, ispeglano. Veli »samo sjedi i šuti, pričaj samo kad te sudija šta pita«. Reko' »dobro«.

Unide sudija, viče ona ženska tamo, na noj štampaćoj mašini, veli »ustajte drugovi, sudija Rajković Petar…«, kad ona reče Petar, meni lipo drago bide, na'mpalo mi ono što mi Hase reče, reko' »Rajković, a pogotovo Petar, to ne mare bit musliman nikako«.

I počeće suđenje. Čita ona ženska jope onaj papir, onaj isti što su ga čitali još u Sloveniji, veli »Vilić Mehmed, sin Rame Vilića, uhvaćen prilikom pokušaja bjega preko granice…«, ujh, kad ona spomenu da sam ja biž'o, ja skoči, reko' »ja biž'o nisam!« - kad skoči sudija, zagalami na mene, veli »mali! Ko je tebi dao riječ! Ima da šutiš dok te ja šta ne pitam!« A i 'vaj što je sidio uza me, on mene lipo povuče 'vako za ruku, veli »šuti, ne pričaj ništa.« Čita ona ženska dalje. Sve ona 'nako isto iščita ka i 'ni prije što su čitali, u Sarajevu i Banjaluci. Vavik isto.

Ka'će ti onda sudija meni, veli »mali što si ti bjež'o?« - reko' »ja biž'o nisam« - veli »jesi, jesi« - reko' »nisam!«. Veli »ja znam da jesi« - reko' »bom ja znam da nisam«. Veli on »mali, bolje ti je da preznaš!« - reko »nejam ja šta priznavati, ako ja nisam biž'o« - »pa otkud ti onda na vozu sam, tako daleko i od kuće i od mjesta gdje si radio« - »pa« reko', jope ja njima ispričam »iš'o u Sežanu, kod Zlatinog daidže, da mu dadnem prsten, da odnese Zlati i da jojz rekne da ću ja nju ženiti«. – pita on mene »a ko ti je ta Zlata« - reko' »to mi je cura.« - »Kakva cura, ta ti se Zlata udala prošlo već godinu dana!« veli »mi smo to ispitali. Kakva ti je ona cura, eno je žena udata, sad će i djete roditi« - jebemu mater, mene lipo malo presiče, kad on reče da se je Zlate udala, i još kad reče da je kuljava! al' reko' odgovoriću ja tebika, reko' »ja za to čuo nisam, nit' mi je im'o ko to kazati, ali ako se je ona udala, ju ću nju ići oteti!«

Ja kad to reče, ovaj 'vamo sa strane što je bijo, onaj tužijoc, on se lipo nasmija. Viče sudija »aha! Taki si ti znači! Ne samo što bježiš već i otimaš od drugih?« - reko' »druže sudija, ako je nješta moje, a drugi to uzme, imam li ja pravo od njega to oteti?« - veli on meni »mali, reci ti meni što si ti bjež'o?« - reko' »ja biž'o nisam!« Kad on lipo 'vako podiže one ručerine, a bijo njeki krupan, jeb'o svoju mater, bilo u njemu dva metra sigurno, podiže on one ruke pa kad lupi od onaj sto! Obima rukama! Jeb'o mater, ja sam mislio provaliće onaj sto, kol'ko je lupio! Veli »mali! Dokle ćeš ti mene praviti budalom?! Priznaj da si bjež'o…« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli »ja čim sam uš'o u ovu sudnicu, čim sam ti vidijo facu, odma' sam znao da si ti bjež'o!« - reko' »ja biž'o nisam!«

Galami on, al' galamim brate i ja! Ne dam ja reći da sam biž'o i Bog! Nisam i nisam! On »jesi!« - »nisam!« - »jesi!« - »nisam!«

Gleda on gleda, pa će ti »dobro. Dobro. Nek' ti bude! Hajde pretpostavimo, da ti nisi bjež'o« - reko' »pa nisam da!« - veli »recimo, da si ti stvarno zasp'o na vozu.« - »pa jesam« -  »Ali reci mi, šta bi bilo da te drugovi milicioneri nisu probudili?« - ja ništa, šutim. Veli on »kaži?« - reko' »šta ću ti kazivati brate?« - veli »šta bi ti uradio da te drugovi milicioneri nisu probudili i da si oš'o skroz do Trsta, šta bi ti tamo radio?« - hu jebote, šta b' mu sad rek'o? mislim se ja, reko' »ja, to brate ne znam.« - veli »pa dobro ne znaš, ali recimo, probaj zamisliti, šta bi ti tamo, evo recimo, na primjer, šta ti misliš bi li tebe tamo njeko ček'o?« - ooo, vidim ja šta on hoće, reko' »druže sudija, ne mogu ja misliti nješta šta nije bilo«. – veli on »probaj« - »ama nejam šta probavati, ja od toga ne znam ništa!« - veli on »jalde tebe je neko ček'o u Trstu?« - »ama ko će me čekati, kad ja nisam kastijo tamoka nikako?!« - kad on jope, veli »ja znam da jesi!« - reko' »ja znam da nisam!«

Veli »mali, slušaj! Ti si zaveden, a mlad si još, pred tobom je budućnost! Uozbilji se malo! Ti bi mog'o jednog dana biti pravi član našeg radničkog socijalističkog društva. Ja ti kažem, priznaj da si bjež'o i mi ćemo ti oprostiti.« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli »Mali! Ako ne priznaš, ideš u zatvor na trijes godina, jer to što si ti uradio, to je izdaja države!« - reko' »ne mogu ja priznati nješta šta nije bilo!« - veli »Znači ti ćeš rađe i u zatvor neg da priznaš!?« - »ma« reko' »ti od mene radi šta ho'š! dovedi lipo vod vojske vamo sade da me strelja, ja ne mogu reći da sam biž'o ako ja biž'o nisam!« - veli on »dobro, znači zatvor?« - reko' »ja biž'o nisam!«

Gleda on onoga tužijoca, veli »šta ćemo mi sa 'vom budalom?«, veli onaj »Samo po zakonu! Sa izdajnicima samo po zakonu!« - okrenu se sudija jope meni, veli »mali, ho'š ti priznati ili ne'š?« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli on »nisam te to pit'o, već te pitam ho'š ti priznati ili ne'š?« - reko' »ja biž'o nisam!« - veli on »ama samo mi reci da li ne. To te pitam, znači odgovori sa da ili ne!« - reko' »druže sudija, znam ja šta ti mene pitaš i kajem da ja biž'o nisam!« - znači »nećeš da priznaš?« - »pa nisam biž'o« - »ama odgovori sa da ili ne, samo da ili ne mi kaži!« - gledam ja, malo je on mene zbunijo znaš, reko' »al čega to da, čega ne?« - kaže on »da, da si bjež'o, ko što i jesi, a ne, da ne'š da priznaš, da si bjež'o. I hoću samo da čujem ili da ili ne, ništa drugo! Znači da ili ne!«

jeb'o majku on to meni malo zapetlja… Bom šutim ja. Veli on »govori! Da ili ne?« - reko' »ja biž'o nisam!« jeb'o majku, ja to kad reče, a on, ja' kako me čo'jek pogleda, ja sam mislijo sa'će on sići doli, ubiti Boga u meni! jeb'o majku nako ni u mene babo nije znao biti ljut!
Kad, okrenu se on onoj ženskoj, veli »piši,…« poče on nabrajati, ovo ono, »dana 15. maja…« tačno pamtim koji je dan bijo, nabraja on nabraja, član ovaj, član onaj, »sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza da je Vilić Mehmed, sin Vilić Rame, pokušao nezakonito preći preko granice…«, ja 'nako slušam, reko' jebe'mu mater, izglea da ću ja izaći, veli on »optuženi nije kriv.« ooo, Bogami hoću ja izaći. Meni drago jebote.

Al' jebo mu ti mater, meni tada, eto kaki sam bijo naletan, lipo da je reko' da ću na streljanje, ja ne bi prizn'o! lipo da je donijo pištolj uperijo u čelo, ja ne bi prizn'o!
Kad posli, skin'li oni meni one lance, vele »sačekaj, da dobiješ papir«, ništa čamim ja nondi u hodniku i čekam, oni su svi ošli samo još ost'o sudija i ona ženska i je'an mil'cajac. Kad izajde taj sudija, taj, Rajković Petar, nosi mi papir, veli »mali, evo ti. Moreš ići.«, veli »pustićemo te, ali ja znam da si ti bjež'o« - reko' »ja biž'o nisam« - veli on »mali, nemoj me praviti budalom, da ne bi sad ovde bio bijen! Neg' znaš ti što sam ja tebe oslobodio?« reko' šta ja znam, jebiga reko' »ne znam«. Veli on »prvo što si mlad, mlad i budala to jes', al' odsad pamet u glavu! Je li jasno?!« - ja ništa samo klimnu glavom.

Veli on »a drugo, ja sam čit'o ove tvoje papire, vidim da si pastorče dijete, a da ti kažem, i mene je maćeha 'ranila, grom je ubio. Znam dobro kako je to. Maćeha pastorče ni lijevom sisom ne doji.

Haj sad uzmi taj papir, navrati kod onoga dežurnog tamo na ulazu i da te ne vidim više!«

Tako on meni.

(nastaviće se)

čuv\'o ja ovce...
http://dont.blogger.ba
09/02/2013 23:48